مرور رده

نجوم

به دستور ناسا رهاسازی زباله‌ای عظیم از ایستگاه فضایی بین المللی انجام گرفت

به دستور ناسا رهاسازی زباله‌ای عظیم از ایستگاه فضایی بین المللی انجام گرفت. وزن این توده زباله معادل 3 تن  می باشد که بزرگ ترین پسماند این ایستگاه به حساب می آید. همراه چیکاو باشید. به نقل از Spaceflight Now، بزرگترین زباله ایستگاه فضایی…