مرور برچسب

سداد

برنامه ایوا ؛ راهکاری برای مدیریت و انجام تراکنش پرداخت الکترونیک سداد

رسانه چیکاو - این روز ها بسیاری از کاربران گوشی های هوشمند پرداخت های روزمره و انجام تراکنش های مالی مانند پرداخت قبض و.. را با اپلیکیشن های پرداختی انجام می دهند و بسیار کمتر برای پرداخت قبض و یا دریافت شارژ به دستگاه های خودپرداز مراجعه…

برنامه ایوا ؛ راهکاری برای مدیریت و انجام تراکنش پرداخت الکترونیک سداد

رسانه چیکاو - این روز ها بسیاری از کاربران گوشی های هوشمند پرداخت های روزمره و انجام تراکنش های مالی مانند پرداخت قبض و.. را با اپلیکیشن های پرداختی انجام می دهند و بسیار کمتر برای پرداخت قبض و یا دریافت شارژ به دستگاه های خودپرداز مراجعه…