مرور برچسب

تپسی

معرفی اپلیکیشن تپسی ؛ برنامه ای برای درخواست تاکسی آنلاین

رسانه چیکاو - در سال های اخیر رشد اپلیکیشن ها و گوشی های هوشمند رشد فوق العاده ای داشته و در کنار توسعه فناوری، اعتماد ممردم نیز به این سرویس ها بیشتر از گذشته شده است. از جمله اپلیکیشن ها و برنامه هایی که در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته…

معرفی اپلیکیشن تپسی ؛ برنامه ای برای درخواست تاکسی آنلاین

رسانه چیکاو - در سال های اخیر رشد اپلیکیشن ها و گوشی های هوشمند رشد فوق العاده ای داشته و در کنار توسعه فناوری، اعتماد ممردم نیز به این سرویس ها بیشتر از گذشته شده است. از جمله اپلیکیشن ها و برنامه هایی که در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته…