مرور برچسب

بلد

اپلیکیشن مسیر یاب بلد راهنمای هوشمند برای بهترین مسیر شما

چیکاو - گسترش روز به روز شهر ها و پهناور شدن آن ها سبب افزایش خیابان ها و مکان های خدمات شهری شده است. با گسترده شدن شهر ها انتخاب مسیر درست برای رسیدن به مقصد نیز کمی مشکل شده است. مسیریابی برای افرادی همچون راننده های تاکسی راحت تر از…