مرور برچسب

بانک صادرات

اپلیکیشن بانکی صاپ ؛ برنامه ای برای صادراتی ها

رسانه چیکاو - ممکن است شما قصد استفاده از همراه بانک صادرات را داشته اید و با برنامه صاپ برخورد کرده باشید. بسیاری از مشتریان فکر می کنند که اپلیکیشن صاپ همان همراه بانک صادرات است اما در واقع اینطور نیست. فنآوری و راه حل های هوشمند سپهر…

اپلیکیشن بانکی صاپ ؛ برنامه ای برای صادراتی ها

رسانه چیکاو - ممکن است شما قصد استفاده از همراه بانک صادرات را داشته اید و با برنامه صاپ برخورد کرده باشید. بسیاری از مشتریان فکر می کنند که اپلیکیشن صاپ همان همراه بانک صادرات است اما در واقع اینطور نیست. فنآوری و راه حل های هوشمند سپهر…